Latgale.LV
 
LV EN RU
Piektdiena, 2019. gada 18. janvāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Notikumi
Paziņojums par Latgales kultūras programmas projektu konkursa izsludināšanu
05.03.2013 - 09.04.2013, Latgale
Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Latgales kultūras programmas projektu pieteikumu konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) valsts a/s „Latvijas valsts meži” finansētās mērķprogrammas ietvaros projektu realizēšanai laika posmā no 2013. gada aprīļa līdz 2014. gada janvārim.
Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013 .gada 9. aprīlis, līdz plkst. 16:00
Projektu pieteikumi jāiesniedz LRAA birojā personīgi (Saules ielā 15, Daugavpilī, 3.stāvā) vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir 2013.gada 4.aprīlis) uz adresi Latgales reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils LV-5401. Projekta pieteikumi ir jāiesniedz arī elektroniski (vēlams konvertētu PDF ar visiem pielikumiem), nosūtot uz e-pasta adresi iveta.mukane@latgale.lv.
Kultūras programmas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami LRAA birojā un interneta mājas lapā www.latgale.lv, kā arī VKKF mājas lapā www.vkkf.lv. Skaidrojumus par konkursu un nolikumu sniedz programmas vadītāja Daugavpilī Saules ielā 15, darba dienās no 10.00 – 14.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 654 28111.
Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks
12.martā plkst.11.00 Daugavpils novada kultūras namā „Vārpa”, Daugavpilī, Dobeles ielā 30, 1.st.zālē
13.martā plkst.11.00 Rēzeknes domes biznesa centra zālē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē
Uzziņas par semināru ES struktūrfondu informācijas centrā - 654 23801, 654 23802
Aģentūras direktors M. Bozovičs
I.Mukāne, 654 28111
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"