Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2015. gada 2. jūlijs
LATGALES  REĢIONA  PORTĀLS


Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Eiropas Savienības Struktūrfondu Informācijas centrs
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423801
Fakss: 26570782
E-pasts: rsic@latgale.lv
Skatīt visus RSIC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Jaunākās ziņas

Pašvaldības
Ceturtdien, 2. jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies vizītē uz Madonas un Rēzeknes novadiem, lai klātienē apskatītu lauksaimniecības zemju izmantošanai nozīmīgas meliorācijas sistēmas. Tāpat zemkopības ministrs apmeklēs vienu no lielākajām graudkopības saimniecībām Latgalē.
Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) ziņas
Jauniem uzņēmējiem tiek piedāvāta grantu programma “Impulss” pamatlīdzekļu un citu aktīvu iegādei savas biznesa idejas realizācijai.
Piedalīties var Daugavpils komersanti (komercsabiedrības) , kas nav vecāki par 2 gadiem uz līguma slēgšanas momentu (tas uzņēmums ir dibināts ne agrāk par 2013.gada novembri) , kā arī Daugavpilī deklarētas fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā dibina komercsabiedrību vai reģistrē individuāla komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai. Granta apmērs līdz 7000 eiro.
Izglītība
Bezmaksas datora un interneta prasmju apguvei joprojām aicināti pieteikties Rēzeknes seniori no 50 gadu vecuma. Reģistrēties Lattelecom sociālās atbildības iniciatīvas Pieslēdzies, Latvija! kursiem iespējams, zvanot uz bezmaksas tālruni 80000822 katru darba dienu no 9:00 līdz 13:00. Šobrīd mācībām Rēzeknē pieteikušies jau vairāk nekā 20 interesenti, un kopā mācības latviešu un krievu valodas plūsmās pilsētas skolās tiks nodrošinātas 100 dalībniekiem.
Uzņēmējdarbība
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus, piedaloties jaunajā pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju, kuras apmērs ir līdz 50% no izmaksām, kas nepieciešamas jauna darbinieka apmācībai.
Kultūra
Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija, turpinot 2014.gadā veiksmīgi aizsākto reģionālo projektu ‘’Programma DEJA’’, dāvā iespēju arī šogad papildināt jūsu kultūras centra, kultūras nama vai kultūras iestādes repertuāru ar kvalitatīvu laikmetīgās dejas izrādi.

Šogad projekts Programma DEJA paplašina savu darbību – Programma DEJA. Dzīvais dejas arhīvs. Ikviena Programmas DEJA izrāde būs daļa no “Dzīvā dejas arhīva” veidošanas, kur skatītāji, organizatori, mākslinieki un meistarklašu dalībnieki tiks aicināti dalīties ar savu ‘’dejas arhīvu’’, iesaistoties dialogā, stāstot par saviem priekšstatiem, elkiem, skolotājiem un pieredzi.
Dažādi
Atsaucoties uz saņemto informāciju no Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, Latgales plānošanas reģions informē, ka sākot ar 2015.gada 22.jūniju tika slēgts reģionālās nozīmes maršruts Nr. 5117 Balvi-Rugāji ar sekojošu reisu izpildi:
  • reiss Nr. 01 plkst. 03:28 no Balvu autoostas (pirmdienās);
  • reiss Nr. 02 plkst. 03:48 no Rugājiem (pirmdienās);
  • reiss Nr. 03 plkst. 22:40 no Balvu autoostas (piektdienās);
  • reiss Nr. 04 plkst. 23:02 no Rugājiem (piektdienās).
Izklaide
Līgo svētki Rēzeknē aizritēja gandrīz bez lietus – smalks lietutiņš sāka sijāt vien zaļumballes sākumā, bet tas netraucēja līgotājiem griezties jestros dančos un priecāties par kopā būšanu.
23.jūnijā ap pusdienlaiku Rēzeknes Festivāla parkā pulcējās tirgotāji un lauku labumu pircēji – gards bija gan mājas siers un rudzu maize, gan mājas kvass un alus. Ikviens, kurš varēja vismaz vienu līgo dziesmas pantiņu nodziedāt, mielojās ar veselīgām rudzu pankūkām. Turpat zālienā pinām Jāņu vainagus un rotājāmies ar ziediem, trejdeviņām zālēm un ozolu zariem. Rēzeknes upes krastā daudzi izmantoja iespēja atveldzēt miesu un garu, daži devās izkarsēties brīvdabas pirtiņā, citi izbaudīja pirtnieku zaļo un klūgu slotiņu pērienus.
Notikumu kalendārs
Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) notikumi
Rēzekne
Seminārā spriedīs un diskutēs par šādām tēmām:
  • Kādas būs ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 2014.-2020.gada plānošanas periodā?
  • Kādus atbalsta pasākumus uzņēmējiem plāno Ekonomikas ministrija?
  • Kā šajā plānošanas periodā notiks ES fondu projektu administrēšana?
  • Kādas funkcijas veic CFLA?
  • Kur un kad būs pieejama informācija par iespējām pieteikties ES fondu projektu atlasēs?
  • Kādas atbalsta programmas piedāvā Altum?
Semināri, sanāksmes, tikšanās
Daugavpils
Šī gada 2. jūlijā Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Dienvidlatgales nodaļa aicina Latgales uzņēmējus uz informatīvu semināru „Iespējas uzņēmējiem jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020. gadam: Pārrobežu sadarbības programmas un Erasmus+”, kas notiks Daugavpils novada domē (Rīgas ielā 2, 8. kabinetā no plkst. 13:00 – 15:00).
Latgale
Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina pieteikties apmācību programmas „Latvijas kultūras vēstnieki” vasaras nometnei.
Gadatirgi
Balvi
Aicinām apmeklēt ikmēneša lauku labumu tirdziņu 11. jūlijā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra Brīvības ielā 61, Balvos, lai iegādātos dažādus lauku labumus, amatniecības izstrādājumus, stādus, sezonas ogas un dārzeņus no vietējiem zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem! Par omulīgu gaisotni tirdziņā gādās Balvu novada Krišjāņu pagasta kultūras kolektīvi.
Dažādi notikumi
Izstādes
Daugavpils
7. jūlijā plkst. 14.00 Latgales Centrālās bibliotēkas Abonementā tiks atklāta Vasīlija Gorjunova (1923 – 2011) personālizstāde “Latvijas ainavas”. Ekspozīcijas centrālo daļu veido akvareļtehnikā gleznotas Latvijas lauku un pilsētu ainavas. To papildina klusā daba un grafika ar arhitektūras motīviem.
Transports
Latgale
Atsaucoties uz saņemto informāciju no Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, Latgales plānošanas reģions informē par grozījumiem pārvadātāja SIA ”Ludzas ATU” apkalpotajā reģionālajā vietējās nozīmes maršruta Nr. 6588 „Ludza-Kārsava- Zobļeva” kustības sarakstos sākot ar 2015.gada 01.jūliju.
Seko līdziSadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"