Latgale.LV
 
LV EN RU
Piektdiena, 2015. gada 22. maijs
LATGALES  REĢIONA  PORTĀLS


Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Eiropas Savienības Struktūrfondu Informācijas centrs
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423801
Fakss: 26570782
E-pasts: rsic@latgale.lv
Skatīt visus RSIC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Jaunākās ziņas
4. jūnijā, Daugavpils pilsētas svētku laikā, pirmo reizi Daugavpilī tiek rīkota Mākslas nakts „DAUGAVPILS IR MĀKSLA”. Mākslas nakts laikā Daugavpils cietoksnī norisināsies daudzveidīgas mākslas aktivitātes, kas sāksies plkst. 22.00 un ilgs līdz plkst. 01.00. Lai ieraudzītu Mākslas nakts burvību un noslēpumus, katrs pasākuma dalībnieks jau no plkst. 21.30 Rotko centrā varēs saņemt īpašu Daugavpils gaismas lukturīti un mākslas nakts pasākumu karti. Mākslas nakti „Daugavpils ir māksla” rīko Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs.
Pašvaldības
Līvāni izsenis bijusi rūpniecības pilsēta, un arī tagad tajā veiksmīgi darbojas virkne uzņēmumu, kurus vada gan jauni cilvēki, gan Eiropas mēroga biznesa vidē pieredzējuši uzņēmēji. 27.maijā Karjeras dienas ietvaros ar skolēniem runās tieši vietējie uzņēmēji.
Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) ziņas
Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, šī gada maija beigās visiem aktīvajiem un aizrautīgajiem Latvijas iedzīvotājiem būs lieliska iespēja – piedalīties ideju konkursā Biznesa ekspresis, kura mērķis ir uzrunāt potenciālos biznesa ideju autorus, iedrošināt tos īstenot savas idejas, sniedzot nepieciešamās zināšanas un kontaktus to realizācijai, kā arī konkursa uzvarētājiem tiks sniegts finansiālais atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Izglītība
21. maijā plkst. 14.00 RA, Atbrīvošanas alejā 115 (vēsturiskajā skolotāju institūta ēkā, 124. auditorijā) notiks skolotājiem paredzēto kursu noslēgums – skolotāju individuālo darbu prezentācijas, kas atklās mūsdienīgu pieeju novadmācības un citu mācību priekšmetu apguvē.
Kultūra
Pagājušo sestdien, 16. maijā Līvānos, Latgales mākslas un amatniecības centrā liriskā Raiņa un Aspazijas atmosfērā tika aizvadīta ikgadējā Vislatvijas Muzeju nakts 2015.
Dažādi
13. maijā Latgales vēstniecībā „Gors” (Rēzeknē) notika Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas noslēguma konference par plānošanas periodu no 2007. līdz 2013. gadam, kurā tika vērtēts paveiktais. Rēzeknes Augstskola kopā ar citiem projekta partneriem saņēma diplomu nominācijā „Labākā inovatīvā pieeja” par projekta „Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” īstenošanu.
Notikumu kalendārs
Semināri, sanāksmes, tikšanās
22.05.2015 11:00 - 13:00 Latgales RSIC Infodiena Rugāju novadā
Kurmenes ielā 87, Rugāji
2015.gada 22.maijā plkst.: 11:00 Rugāju novada domes zālē (Kurmenes ielā 48) notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā.
Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti.
22.05.2015 13:30 - 15:30 Latgales RSIC infodiena Balvu novadā
Vidzemes iela 2b, Balvi
2015.gada 22.maijā plkst.: 13:30 Ziemeļlatgales biznesa un kultūras centrā (Vidzemes iela 2b, Balvi) notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā.
Daugavpils
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Daugavpils nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.
26.05.2015 10:00 - 12:00 Latgales RSIC infodiena Ciblas novadā
Muižas iela 1, Cibla
2015.gada 26.maijā plkst.: 10:00 Ciblas novada kultūras namā notiks Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā.
Balvu novada dome
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts aicina piedalīties informatīvajos semināros „ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) finansējuma iespējas", kas notiks četru Latvijas reģionu pilsētās maija mēnesī.
Rīga
Šā gada 3. jūnijā Rīgā notiks seminārs „Aizdevumu un riska kapitāla programmas biznesa uzsācējiem”. Pasākuma laikā topošie un esošie uzņēmēji tiks informēti par šobrīd pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kā arī par plānotajiem ES fondu atbalsta pasākumiem 2014 .- 2020. gada plānošanas periodā.
Doma laukums 4, Rīga
Šā gada 3. jūnijā Rīgā notiks seminārs „Aizdevumu un riska kapitāla programmas biznesa uzsācējiem”. Pasākuma laikā topošie un esošie uzņēmēji tiks informēti par šobrīd pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kā arī par plānotajiem ES fondu atbalsta pasākumiem 2014 .- 2020. gada plānošanas periodā.
Viesnīca „Radisson Blu Daugava Hotel” (Kuģu ielā 24, Rīga)
Š.g. 15.-17.jūnijā Rīgā norisināsies Eiropas mēroga inovatīvas uzņēmējdarbības konference „Finanšu instrumenti izpētei, inovācijai un uzņēmējdarbībai 2015”, kas vienkopus Latvijā pulcēs augstākā līmeņa finanšu politikas veidotājus, finanšu starpniekus, inovāciju ekspertus un uzņēmējus.
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"