Latgale.LV
 
LV EN RU
Svētdiena, 2018. gada 22. aprīlis
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Ziņas
Mudinās komersantus ieviest energoefektivitātes pasākumus un veidos Valsts energoefektivitātes fondu
26.07.2016, Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) ziņas
Ar mērķi atbalstīt energoefektivitātes iniciatīvas un finansēt valsts atbalsta programmu īstenošanu energoefektivitātes jomā Ekonomikas ministrija rosina veidot Valsts energoefektivitātes fondu (turpmāk – fonds). Plānots, ka fonda pārvaldītājs būs akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”. Kā viens no fonda finanšu avotiem paredzēti ieņēmumi no energoefektivitātes nodevas.
Paredzēts, ka energoefektivitātes nodevu maksās tikai tie komersanti, kuru elektroenerģijas patēriņš ir lielāks par 500 MWh/gadā un kuri nav ieviesuši energopārvaldības sistēmu uzņēmumā efektīvai energoresursu izmantošanai. Energoefektivitātes nodevu plānots noteikt 7% apmērā no uzņēmuma iepriekšējā kalendāra mēnesī patērētās elektroenerģijas, kas aprēķināta piemērojot Eurostat publicēto Latvijas vidējo elektroenerģijas cenu rūpniecībā par iepriekšējo gadu.
Minētā nodeva neattieksies uz uzņēmumiem, kuri būs ieviesuši sertificētas energopārvaldības sistēmas vai sertificētas un papildinātas vides pārvaldības sistēmas, vai arī veikuši energoauditu, kas nodrošinās nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, kā arī ziņos Ekonomikas ministrijai par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.
Tādejādi komersanti tiks mudināti īstenot energoefektivitātes pasākumus uzņēmumā. Efektīvāka energoresursu izmantošana sniegs ilgtermiņa ieguvumus kā konkrētam uzņēmumam, tā arī sekmēs Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju kopumā.
Lielajiem uzņēmumiem energoefektivitātes nodevu plānots sākt piemērot no 2017.gada 1.aprīļa. Savukārt mazajiem un vidējiem komersantiem, kuri ir uzskatāmi par lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, energoefektivitātes nodevu plānots sākt piemērot no 2018.gada 1.maija.
Paredzēts, ka Ekonomikas ministrija īstenos energoefektivitātes nodevas administrēšanu - veiks nodevas aprēķinu un pieņems lēmumu par energoefektivitātes nodevas piemērošanu.
Sagatavoto noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu" šā gada 21.jūlijā Ekonomikas ministrija nodeva starpinstitūciju saskaņošanai. Pēc saskaņošanas ar visām ieinteresētajām pusēm, noteikumu projekts būs jāapstiprina Ministru kabineta sēdē.
Detalizētāk ar noteikumu projektu var iepazīties: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394923.
Lasītāju komentāri [ 1 ]
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"