Latgale.LV
 
LV EN RU
Otrdiena, 2018. gada 19. jūnijs
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem pieejams ESF finansējums
06.07.2016, Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) ziņas
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma saņemšanai. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības veicināšanai no ESF paredzēti vairāk nekā 14 miljoni eiro.
Ar ESF līdzfinansējumu paredzēts organizēt vispārējus sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus, tam izmantojot vismaz pusi no projektam pieejamā finansējuma – 16,7 miljoniem eiro: sabiedrības informēšanas kampaņas, sociālās reklāmas, tai skaitā vides reklāmas un reklāmas plašsaziņas līdzekļos, sagatavot un izplatīt informatīvos materiālus, kā arī organizēt nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumus mērķa grupām un vietējai sabiedrībai.
Slimību profilakses un nacionālo veselības veicināšanas pasākumu ietvaros paredzēts segt izmaksas par primāro profilaksi un ārstniecības personu konsultācijām, kas veiktas papildus valsts apmaksātajai profilaksei un konsultācijām, iegādāties veselības parametru paškontroles ierīces, organizēt veselības veicināšanas pasākumus un iegādāties tiem nepieciešamo inventāru, segt transporta izdevumus uz pasākumu norises vietām teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kā arī segt ergoterapeita, surdotulka, neredzīgo pavadoņa, ārstniecības personāla, sociālā pedagoga un cita speciālā personāla piesaistes izmaksas.
Sabiedrības veselības pētījumiem paredzēti vismaz 15% no projekta kopējā finansējuma. Tāpat projekta ietvaros plānots izstrādāt un aktualizēt veselības veicināšanas un slimības profilakses plānu.
Plānots, ka projekta ietvaros nacionālā mēroga slimību profilakses pasākumos būs iesaistījušies vismaz 20 000 mērķa grupā ietilpstošo iedzīvotāju, bet veselības veicināšanas pasākumos 50 000 iedzīvotāju. Projekta īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 692 798 eiro, tai skaitā ESF finansējums 14 188 878 eiro un valsts budžeta finansējums 2 503 920 eiro.
Projekta iesniedzējs ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē – Veselības ministrija, kas pilda arī atbildīgās iestādes funkcijas.
ESF atbalsts sabiedrības veselības veicināšanas pasākumiem ir paredzēts plānošanas dokumenta - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" - 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"