Latgale.LV
 
LV EN RU
Svētdiena, 2017. gada 25. jūnijs
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Latgales uzņēmējdarbības centrs


                    


Vladislavs Stankevičs
Latgales uzņemējdarbības centra vadītājs
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Tālrunis: (+371) 65423802
Fakss: (+371) 65428111
Mob. tālrunis: (+371) 26511047
vladislavs.stankevicslatgale.lv
Andris Kucins
Komercdarbības konsultants
Tālrunis: (+371) 26599050
andris.kucinslatgale.lv
Valdis Mitenbergs
Komercdarbības konsultants (Rēzeknes, Viļānu, Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadi, Rēzeknes pilsēta)
Tālrunis: (+371) 29277541
valdis.mitenbergslatgale.lv
Jāzeps Krukovskis
Komercdarbības konsultants (Daugavpils novads, Ilūkstes novads)
Tālrunis: (+371) 26121362
jazeps.krukovskislatgale.lv
Ineta Liepniece
Komercdarbības konsultants (Preiļu, Aglonas, Riebiņu novados)
Tālrunis: (+371) 26636243
ineta.liepniecelatgale.lv
Kitija Grinberga
Komercdarbības konsultants (Līvānu un Vārkavas novados)
Tālrunis: (+371) 65307800
kitija.grinbergalatgale.lv
Gunta Božoka
Komercdarbības konsultants (Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas novados)
Tālrunis: (+371) 26461435
gunta.bozokalatgale.lv
Inta Murāne
Komercdarbības konsultants (Krāslavas un Dagdas novados)
Tālrunis: (+371) 29278741
inta.muranelatgale.lv
Valda Iļjanova
Komercdarbības speciālists
Talrunis: (+371) 29278901
valda.iljanovalatgale.lv


Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"