Latgale.LV
 
LV EN RU
Piektdiena, 2019. gada 18. janvāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Rugāju novads
Rugāju novada dome
Kurmenes iela 48, Rugāji,
LV - 4570
www.rugaji.lv

RUGĀJU NOVADA RAKSTUROJUMS

Rugāju novadu bez lielām pūlēm Jūs atradīsiet Ziemeļlatgalē. Novads robežojas ar Balvu, Gulbenes un Lubānas novadiem. Novada centrs Rugāji sasniedzams, braucot pa asfaltētu šoseju un atrodas 237 km no Rīgas, 155 km no Daugavpils, 18 km no Balviem, 36 km no Gulbenes.
Rugāju novads ir viens no Latvijā mazākajiem novadiem, tajā ietilpst Rugāju un Lazdukalna pagasti. Novadā dzīvo 2617 iedzīvotāji, teritorijas platība ir 512,12 km2. Novadu šķērso valsts nozīmes autoceļi Rēzekne - Gulbene, Balvi- Kapūne, Lubāna-Upetnieki. Regulāra autobusu satiksme ar Balviem, Gulbeni, Rēzekni, Alūksni, Valmieru, Madonu.
Novada ciemos *Rugājos*, *Benislavā* un *Skujetniekos* ir attīstīta mūsdienīga infrastruktūra un pakalpojumi iedzīvotājiem. Rugāju novadā uz katra soļa var vērot kā kopā savijies laikmetīgais un tradicionālais.Novada ļaudis gan tiecas pēc jaunāko sasniegumu ieviešanas savā dzīvē, gan cenšas saglabāt no paaudzes paaudzē mantotās sentēvu tradīcijas un prasmes.
Rugāju novadā joprojām skan latgaliskā izloksne arī sadzīvē. Vairāk par Rugāju novadu lasiet www.rugaji.lv
Uz augšu
Jaunākās ziņas
Notikumu kalendārs
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"