Latgale.LV
 
LV EN RU
Piektdiena, 2019. gada 18. janvāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Riebiņu novads
Riebiņu novada dome
Saules 8, Riebiņi,
LV-5326
www.riebini.lv

RIEBIŅU NOVADA RAKSTUROJUMS

Riebiņu novads atrodas Latvijas Dienvidaustrumos, Latgales plānošanas reģiona vidusdaļā, platība ir 630 km2, iedzīvotāju skaits – 6027. Novads ir tipiska lauku teritorija, kura ir izveidojusies, apvienojoties 6 lauku pašvaldībām: Galēnu, Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna un Stabulnieku pagasts. Galvenās nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un tūrisms. Riebiņu novada teritorija ir bagāta ar ūdeņiem, kopumā ir 32 ezeri, visbagātākais pagasts ar ūdeņiem ir Rušona – 23 ezeri, kā arī teritorija ir bagāta ar kultūrvēsturiskajiem objektiem. Riebiņu novada teritorijā ir vairākas nozīmīgu ainavu teritorijas: Galēnu pagastā – muižas komplekss, parks Galēnos, Riebiņu pagastā – Riebiņu muiža ar parku un Pieniņu apkārtne, Rušonas pagastā – lielāko ezeru apkaime, daudzie pilskalni, dabas liegums – „Jašas – Bicānu ezers”, dabas liegums – „Rušonu ezera salas”, aizsargājamo ainavu apvidus – „Kaučers”, Gelenovas parks, Stabulnieku pagastā – Pastaru vējdzirnavu apkārtne (vienīgās Latvijā rekonstruētās holandiešu tipa dzirnavas ar grozāmo vējtveres mehānismu), Sīļukalna pagastā – dabas liegums „Lielais Pelečāres purvs”, dažādu konfesiju baznīcas visos pagastos. Novada teritorijā atrodas 5 mikroliegumi: viens - Galēnu pagastā, divi Stabulnieku pagastā un divi Rušonas pagastā. Kultūras aktivitātēm ir pieejami 7 kultūras nami, brīvdabas estrāde Riebiņu parkā un Galēnu parkā. Par kultūras aktivitāšu dažādību liecina 34 amatiermākslas kolektīvu darbība. Novadā darbojas 10 bibliotēkas. Novadā esošajā situācijā darbojas 6 izglītības iestādes: Riebiņu vidusskola, Dravnieku, Galēnu, Rušonas, Silajāņu un Sīļukalna pamatskolas.Uz augšu
Jaunākās ziņas
Notikumu kalendārs
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"