Latgale.LV
 
LV EN RU
Piektdiena, 2019. gada 18. janvāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Balvu novads
Balvu novada dome
Bērzpils iela 1A, Balvi,
LV - 4501
www.balvi.lv

BALVU NOVADA RAKSTUROJUMS

Balvu novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Krievijas pierobežas zonā, un ir vārti starp Latgales un Vidzemes reģioniem. Novadā ietilpst Balvu pilsēta (administratīvais centrs) un 10 pagasti – Balvu, Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts. Galvenie nodarbošanās veidi ir lauksaimniecība, mežizstrāde, kokapstrāde. Atsevišķas lauku saimniecības pievērsušās biškopībai, zivkopībai un citām netradicionālās lauksaimniecības formām. Balvu novads ir nozīmīgs Ziemeļlatgales centrs, kurā tiek koptas etnogrāfiskās un mūsdienu kultūras tradīcijas. Novadā tiek rīkoti gan vietējā, gan reģionālā un valsts mēroga kultūras pasākumi. Novadā pieejama visu līmeņu izglītība – sākot ar pirmsskolas un beidzot ar augstāko izglītību. Darbojas arī mākslas, mūzikas un sporta skolas. Balvu novads izmanto iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Taivānas, Krievijas, Zviedrijas, Somijas un citu valstu pašvaldībām.Uz augšu
Jaunākās ziņas
Notikumu kalendārs
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"