Latgale.LV
 
LV EN RU
Piektdiena, 2019. gada 18. janvāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Sabiedriskās apspriedes

Vienotais dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāns

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt vienoto dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plānu (turpmāk tekstā – „rīcības plāns”), lai veicinātu dabas parka „Daugavas loki” teritorijas sociāli ekonomisko attīstību, vienlaikus nodrošinot ilglaicīgu dabas un kultūras resursu saglabāšanu. Rīcības plāns tiek izstrādāts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu” 3.aktivitātes „To develop an integrated plan regulating tourism development in nature park”) ietvaros.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  1. Publiskajā apspriešanā, kura notiks no 2011.gada 28.februāra līdz 2011.gada 31.martam.
  2. Sabiedriskajā apspriedē, kura notiks 2011.gada 14.martā pl.11.00, Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, Krāslava)
  3. Sabiedriskajā apspriedē, kura notiks 2011.gada 15.martā pl.11.00 Naujenes pagasta pārvaldē (Skolas ielā 15, Naujenes pagasts, Daugavpils novads)
  4. Sabiedriskajā apspriedē, kura notiks 2011.gada 15.martā pl.15.00 Vecsalienas pagasta pārvaldē (Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads)

Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
Daugavpils un Krāslavas novada Dome uzaicina visus interesentus izteikt viedokli par iespēju izveidot nacionālo parku aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” un dabas parka „Daugavas loki” vietā. Domājot par savas teritorijas nākotnes attīstības perspektīvām, pašvaldībām jāizvērtē visas iespējas, tai skaitā to atbilstību iedzīvotāju interesēm.
Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvā padome 2010. gada vasarā izvirzīja priekšlikumu pārveidot divas aizsargājamās dabas teritorijas – „Augšdaugava” un „Daugavas loki” par nacionālo parku „Daugavas loki”. Tādā veidā divas aizsargājamās teritorijas tiktu apvienotas vienā, nemainot tajās pastāvošos apsaimniekošanas režīmus, bet iegūstot valsts finansētu vietējo administrāciju.
Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” un tās sastāvdaļa dabas parks „Daugavas loki” pastāv jau 20 gadus - kopš 1990. gada. Tā ir arī Eiropas Savienības nozīmes NATURA 2000 teritorija. „Augšdaugava” ir tik bagāta ar dabas, kultūras un vēstures vērtībām, ka ir līdzvērtīga Gaujas, Slīteres, Ķemeru un Rāznas nacionālajiem parkiem.
Nacionālā parka statuss aizsargājamai dabas teritorijai nozīmē lielāku atpazīstamību. Ja iedzīvotāji, pašvaldības un valsts institūcijas spēj veiksmīgi sadarboties un prot sabiedrības interesi izmantot, ir iespējas piesaistīt naudas līdzekļus, ieinteresēt tūristus un atdzīvināt ekonomiku. Daugavpils un Krāslavas novadi savos plānošanas un attīstības dokumentos definējuši tūrismu, ka vienu no prioritātēm. Nacionālā parka nosaukums Daugavas lokiem ļaus ārzemju un vietējiem tūristiem vieglāk atrast informāciju par to un mudinās iekļaut teritoriju savā maršrutā. Nacionālie parki visā pasaulē ir labi atpazīstams zīmols.
Var būt bažas, ka aizsargājamo teritoriju statusa maiņa radīs jaunus ierobežojumus papildus esošajiem. Katram nacionālajam parkam Latvijā tiek izstrādāts speciāls likums, kuru sagatavo, ņemot vērā pašvaldību un iedzīvotāju intereses, tādējādi tagad pastāvošie ierobežojumi var tikt apspriesti un grozīti.
Anketu no 24.janvāra līdz 7.februārim var aizpildīt elektroniski www.biology.lv. www.dnd.lv, www.kraslava.lv , ielādēt Word formātā šajās mājaslapās, aizpildīt savā datorā un nosūtīt uz elektronisko adresi anketa@biology.lv, vai aizpildīt papīra formā Daugavpils un Krāslavas novada Domē un pagastu pārvaldēs.
Informācija pa e-pastu anketa@biology.lv
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"