Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2018. gada 24. maijs
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Notikumi
Riebiņu novada dome izsludina MAZO GRANTU projektu konkursu "Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā" Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai"
24.03.2017 - 28.04.2017, Riebiņu novads, Dažādi notikumi
Riebiņu novada dome aicina Riebiņu novada vietējās iniciatīvas grupas un biedrības piedalīties projektu Mazo grantu projektu konkursā “Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā”.
Projektu konkursa kopējais finansējums 6000 EUR. Minimālais finansējums vienam projektam netiek ierobežots, maksimālais, ko piešķir pašvaldība vienam projektam - 600,00 EUR.
Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus NVO un vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina Riebiņu novada kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī dāvā savu ieguldījumu kā dāvanu Latvijas simtgadei.
Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:
• aktivitātes lietderīgai brīvā laika pavadīšanai visām vecuma grupām;
• sabiedriski pieejamu teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana, labiekārtošanas pasākumu organizēšanai;
• veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana;
• pasākumi, kuri vērsti un Riebiņu novada vēstures popularizēšanu(piem. seno amatu un prasmju apgūšana, vēsturiski pētījumi utml.)
• teritorijas izpētes aktivitātes (piem. novada pagasta dažādu interesantu objektu fotografēšana, aprakstu veidošana u.c.) ar mērķi novada tēla/
• kultūras un informācijas pasākumi, ar ilgtermiņa mērķi.
Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2017. gada 28. aprīlim.
Projekta iesniedzējs norādītos dokumentus iesniedz personīgi Riebiņu novada pašvaldībā 3. stāvā 7. kab., vai pa pastu Riebiņu novada domē, Saules iela 8, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326. Ar norādi „Mazo grantu projektu konkursam”. Nosūtot pa pastu pēdējais pasta zīmogs ir 2017. gada 28. aprīlis.
Projekta konkursa nolikums un projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti pieejami www.riebini.lv

Vairāk informācijas Attīstības un plānošanas daļā: pa tālruņiem 65324379, 65392649 un e-pastu: ilze.kudina@riebini.lv vai Riebiņu novada domes 7. kabinetā.
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"